Príkladný zoznam informačných systémov osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Názov informačného systému osobných údajov**)

Poznámka

(k účelu spracúvania osobných údajov)

IS Marketing  podpora predaja: marketingové ponuky,  newsletter, informácie o produktoch a novinkách
IS Vernostný program  poskytovanie zliav, bonusov, vernostné programy,
IS E-shop  nákup a predaj tovaru cez internet, vrátane jeho doručenia klientovi
IS Realitná činnosť  činnosť realitnej kancelárie (zmluvy a predzmluvné vzťahy)
IS Cestovná kancelária  uzatváranie zmlúv o obstaraní zájazdu
IS Školenia a kurzy  zabezpečovanie vzdelávacích aktivít
IS Inzercia  poskytovanie inzertných služieb
IS Záložňa  uzatvorenie zmluvného vzťahu na účely založenia hnuteľného majetku
IS darovacie zmluvy  poskytovanie darov: napr. občianskym združeniam, neziskovým organizáciám
IS pôžičky  poskytovanie úverov a pôžičiek nebankovým spôsobom z vlastných finančných zdrojov 
IS Spotrebiteľská súťaž  organizovanie spotrebiteľských súťaží

*) Ak prevádzkovateľ nemá poverenú zodpovednú osobu

**) Uvádza sa výstižný názov, zodpovedajúci účelu spracúvania osobných údajov