Banská Bystrica

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia
Krok 1- Výber termínu
  • vyberte termín a čas skúšky kliknutím na položku "termín skúšky"
  • vyplnte všetky povinné údaje v elektronickom formulári
  • po vyplnení formulára zvolte možnosť "Generovať PDF" a vytlačte ho
  • podpísaný výtlačok zaślite poštou na úrad
Po doručení Vašej žiadosti Vás budeme telefonicky/e-mailom informovať o potvrdení termínu a času skúšky. V určenom termíne sa dostavte na miesto výkonu skúšky a preukážte sa dokladom totožnosti.Čas:

Prihlásiť sa na skúšku je možné aj prostredníctvom vyplneného formulára zaslaného úradu poštou na adresu úradu. Po doručení Vašej žiadosti Vás budeme telefonicky/e-mailom informovať o termíne a čase skúšky za účelom jeho potvrdenia. V tomto prípade termín a čas skúšky navrhuje úrad.

Takto vyplnenú žiadosť možno odoslať na úrad aj v elektronickej podobe podpísanú zaručeným elektronickým podpisom.

Krok 2 -Údaje o skúšanom
Adresa trvalého pobytu:

?

Doručovacia adresa

?Krok 3 -Údaje o zamestnávateľovi
Žiadosť o skúšku podáva:

?Krok 4 -sumár a potvrdeniePlná verzia stránky
2018 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky