Position paper on the derogations from the obligation to maintain records of processing activities pursuant to Article 30(5) GDPR

Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky