Prenosy osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám (čl. 44 – čl. 50)

Plná verzia stránky
2020 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky