Prihlasovanie na skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby v krajských mestách (Žilina, Banská Bystrica, Nitra, Košice, Prešov, Trenčín, Trnava)

Zodpovedná osoba, skúška zodpovednej osoby - ZMENA

Od 15. apríla 2014 sa účinnosťou zákona č. 84/2014 Z. z. mení povinnosť prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb poveriť výkonom dohľadu zodpovednú osobu na možnosť poveriť výkonom dohľadu zodpovednú osobu.

Je na rozhodnutí prevádzkovateľa či výkonom dohľadu nad dodržiavaním zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov poverí zodpovednú osobu.Slovenčina

Nitra

13.04.2014 - 13:22

Košice

10.04.2014 - 16:08

Prešov

10.04.2014 - 16:06

Trnava

10.04.2014 - 16:02

Stránky

Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky