Pripomienkové konania rok 2007

Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky